PondelKoparka.pl – Prace ziemne koparką Wielkopolska i Dolny Śląsk

Usługi

Przygotowanie terenu pod budowę oraz wykopy pod fundamenty.

Niwelacja terenu, skarpowanie, kształtowanie terenu.

Wykopy pod sieci wodne, wodno-kanalizacyjne, gazowe.

Wykopy pod przyłącza kanalizacyjne, wodne, itp. wraz z podsypką z piasku.

Wykopy pod linie elektryczne oraz światłowodowe.

Kompleksowa budowa przydomowych oczyszczalni ekologicznych.

Wykopy stawów, oczek wodnych.

Ładowanie gruzu, ziemi, materiałów sypkich oraz palet.

Prace rozbiórkowe oraz wyburzeniowe.

Kompleksowe wykonywanie nawodnienia ogrodu.

Korytowanie dróg i chodników.

Odśnieżanie dróg, parkingów itp.

Powrót

Kompleksowa budowa przydomowych oczyszczalni ekologicznych.